Om klubben

Jærkatten er i dag en eksklusiv klubb og de som ønsker å være medlemmer må forholde seg til klubbens målsetning.

Jærkatten har aktivitetsplikt, det innebærer at medlemmer forplikter seg til å være aktive i klubben, det konkrete innholdet og omfanget av aktivitetsplikt fastsettes nærmere når nytt medlem søker medlemsskap.

Formålet med aktivitetsplikten er at den skal gå begge veier, Jærkattens plikt er beskrevet i klubbens målsettning. Jærkatten er sammen med flere klubber tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund, NRR.

Vår målsetning er er å øke kunnskapen om kattens naturlige habitat for bedre å forstå den som både et kjæledyr og en innekatt.​

Vi søker å ivareta katten som en fri sjel og respektere det faktum at den er et urgammelt rovdyr.

Det er stadig ny viten, og nye krav til oppdrettere i form av raser som over tid utvikler alvorlige defekter. Jærkatten har faglig veiledning fra veterinær til våre medlemmer, undervisning av aktuelle helserelaterte problemstillinger på katt, foredragene holdes av veterinær.

Vi er stolte av å tilby våre medlemmer faglig veiledning fra veterinærer og undervisning om aktuelle helserelaterte problemstillinger som omhandler katt. Våre foredrag holdes av erfarne veterinærer.

Jærkatten forholder seg til Norges lover og «Lov om dyrevelferd» samt Fife og NRR’s lover og regler for standard kattehold.

Vedtekter

Bli medlem i Jærkatten

Vi har for øyeblikket ikke mulighet for å ta inn flere medlemmer i klubben. En oversikt over andre klubber tilsluttet NRR anbefaler vi at du finner en klubb nær deg på oversikten til NRR.

Skroll til toppen