Jærkattens målsettninger er:

  • Å arbeide for bedre forståelse for katten som husdyr
  • Å samle katte-eiere og andre interesserte
  • Å arbeide aktivt mot mislighold av katter
  • At ingen tar ungen fra kattemoren før ungene er minst 12 uker
  • At katten hører til hjemme og ikke på gaten
  • At katter som ikke brukes i avl, kastreres eller steriliseres

Hvorfor bli medlem i Jærkatten:

Naturligvis fordi de er interessert i og elsker katter

Noen er kanskje medlem for å støtte klubbens arbeid for et bedre kattehold og dens arbeid for at katten skal bli akseptert som et selskapsdyr av rang.

Mange liker å reise på utstillinger og har derfor skaffet seg en rasekatt. De tenker kanskje også med tiden å begynne med oppdrett. Medlemmene er selvfølgelig velkommen til alle utstillinger med den katten de har, om det er rasekatt eller ikke. Jærkatten er en katteklubb for ALLE katter og ALLE katte-eiere.

Jærkatten er sammen med flere klubber tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund, NRR, som tar hånd om stambokføring og den internasjonale kontakten.

Jærkatten driver en omfattende virksomhet rettet mot almennheten, og for å innfri medlemmernes forskjellige interesseretninger.

Jærkatten arrangerer også en internasjonal utstilling i året.