Jærkattens målsettninger er: kunnskap om kattens naturlige habitat, for bedre å forstå katten som kjæledyr og innekatt. Ivareta katten som en fri sjel og respektere det faktum at den er et urgammelt rovdyr. Det er stadig ny viten, og nye krav til oppdrettere i form av raser som over tid utvikler alvorlige defekter. Jærkatten har faglig veiledning fra veterinær til våre medlemmer, undervisning av aktuelle helserelaterte problemstillinger på katt, foredragene holdes av veterinær.

Jærkatten forholder seg til Norges lover og «Lov om dyrevelferd» Jærkatten forholder seg til Fife og NRR’s lover og regler for standard kattehold. Jærkatten er i dag en eksklusiv klubb for de som ønsker å være medlemmer og forholde seg til klubbens målsetning.

Jærkatten har aktivitetsplikt, det innebærer at medlemmer forplikter seg til å være aktive i klubben, det konkrete innholdet og omfanget av aktivitetsplikt fastsettes nærmere når nytt medlem søker medlemsskap. Formålet med aktivitetsplikten er at den skal gå begge veier, Jærkattens plikt er beskrevet i klubbens målsettning. Jærkatten er sammen med flere klubber tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund, NRR