Jærkatten er i dag en eksklusiv klubb for de som ønsker å være medlemmer og forholde seg til klubbens målsetning. Jærkatten har aktivitetsplikt, det innebærer at medlemmer forplikter seg til å være aktive i klubben, det konkrete innholdet og omfanget av aktivitetsplikt fastsettes nærmere når nytt medlem søker medlemsskap. Formålet med aktivitetsplikten er at den skal gå begge veier, Jærkattens plikt er beskrevet i klubbens målsettning. Jærkatten er sammen med flere klubber tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund, NRR