Lena Marthinsen
Leder
Karl Preiss
Sekretær/utstillingssekretær
Anne Veland
Kasserer